نارسیس رایانه
  1. اشکان عالیخانی گفت:

    نوش جونش. واقعا امسال سال نینتندو بود.