نارسیس رایانه
  1. اشکان عالیخانی گفت:

    فارکرای ۴ حقشه ولی کالاف هم خیلی خوب بود.