نارسیس رایانه
  1. اشکان عالیخانی گفت:

    خوشم میاد بایونتا میشه بهترین.
    عاشقشم. خیلی خوشحال شدم.