نارسیس رایانه
  1. اشکان عالیخانی گفت:

    واقعا حقشه. خیلی بازی ردیفی بود.