نارسیس رایانه

فستیوال تابستانی psn

به تازگی شرکت سونی لیست فستیوال تابستانه ی خود را منتشر کرده که در این بین تخفیفات چشم گیری از عنوانهای بزرگ به مانند Journey-Injustice: Gods Among و God of War Collection به چشم میخورد.همچنین اعلام شده است که نسخه ی God of War Collection به دلیل تقاضای بالا مقدار کمی از آن باقی مانده است.
میتوانید این لیست را مشاهده نمایید:
Journey
Was €۱۹٫۹۹ / £۹٫۹۹ / $۱۸٫۴۵
Now: €۶٫۴۹ / £۵٫۱۹ / $۹٫۵۵
Additional 10% for PS Plus MembersInjustice: Gods Among Us
Was €۵۹٫۹۹/£۴۷٫۹۹/AU$88.95,
Now €۳۹٫۹۹/£۲۹٫۹۹/AU$49.95
Additional 10% discount for PS Plus membersThe Walking Dead – Survival Instinct 
(not available in Russia)
Was €۵۹٫۹۹/£۴۹٫۹۹/AU$89.95
Now €۲۹٫۹۹/£۱۹٫۹۹/$۳۹٫۹۵
Additional 15% discount for PS Plus membersSniper Ghost Warrior 2 
(not available in New Zealand)
Was €۳۹٫۹۹/£۳۱٫۹۹/AU$58.95
Now €۲۴٫۹۹/£۱۹٫۹۹/AU$29.95
Additional 20% Discount for Plus MembersTrine 2
Was €۱۱٫۲۵/£۸٫۹۹/AU$16.95
Now €۵٫۴۹/£۴٫۴۹/AU$8.05
Additional 10% discount for PS Plus membersDirt 3
Was €۱۹٫۹۹/£۱۵٫۹۹/AU$24.95
Now €۹٫۹۹/£۷٫۹۹/AU$12.95
Additional 10% discount for PS Plus members۳ on 3 NHL Arcade 
(not available in Bulgaria, Hungary, Qatar)
Was €۷٫۹۹/£۶٫۴۹/AU$11.75
Now €۳٫۴۹/£۲٫۷۹/AU$5.15Deathspank
(not available in Bulgaria, Croatia, Hungary, India, Qatar, Slovenia, Turkey)
Was €۱۲٫۹۹/£۹٫۹۹/AU$18.45
Now €۴٫۹۹/£۳٫۹۹/AU$7.35
Additional 10% discount for PS Plus membersJoe Danger
Was €۱۲٫۹۹/£۹٫۹۹/AU$18.45
Now €۴٫۹۹/£۳٫۹۹/AU$7.35
Additional 10% discount for PS Plus membersWRC 3 FIA World Rally Championship 
(not available in Finland, Norway, South Africa, Turkey)
Was €۴۹٫۹۹/£۳۹٫۹۹/AU$64.95
Now €۱۹٫۹۹/£۱۵٫۹۹/AU$24.95
Additional 10% discount for PS Plus membersSonic the Hedgehog 4 Episode I
Was €۷٫۹۹/£۳۹٫۹۹/AU$6.49
Now €۳٫۹۹/£۳٫۱۹/AU$5.85
Additional 10% discount for PS Plus membersFat Princess
Was €۹٫۹۹/£۷٫۹۹/AU$14.45
Now €۴٫۹۹/£۳٫۹۹/AU$7.35
Additional 10% discount for PS Plus membersGod of War Collection
Was €۲۹٫۹۹/£۱۹٫۹۹/AU$39.95
Now €۱۹٫۹۹/£۱۵٫۹۹/AU$24.95
Additional 10% discount for PS Plus membersLittleBigPlanet
Was €۱۴٫۹۹/£۱۰٫۹۹/AU$17.95
Now €۷٫۴۹/£۵٫۹۹/AU$11.05
Additional 10% discount for PS Plus membersLemmings
Was €۴٫۹۹/£۳٫۹۹/AU$7.35
Now €۲٫۴۹/£۱٫۹۹/AU$3.65
Additional 10% discount for PS Plus membersSony 3D Game Collection
Was €۲۹٫۹۹/£۲۳٫۹۹/AU$43.95
Now €۱۹٫۹۹/£۱۵٫۹۹/AU$24.95
Additional 10% discount for PS Plus membersSly Cooper Thieves in Time
Was €۲۹٫۹۹/£۱۹٫۹۹/AU$39.95
Now €۱۴٫۹۹/£۱۰٫۹۹/$۱۷٫۹۵
Additional 10% discount for PS Plus membersMalicious
Was €۷٫۹۹/£۶٫۴۹/AU$11.75
Now €۳٫۹۹/£۳٫۱۹/AU$5.85
Additional 10% discount for PS Plus membersSuper Stardust HD Complete
Was €۹٫۹۹/£۷٫۹۹/AU$14.45
Now €۴٫۹۹/£۳٫۹۹/AU$7.35
Additional 10% discount for PS Plus membersLinger in Shadows
(not available in Bulgaria, Hungary, Qatar)
Was €۲٫۹۹/£۲٫۳۹/AU$4.35
Now €۱٫۴۹/£۱٫۱۹/AU$2.15
Additional 10% discount for PS Plus membersMotorStorm 3D Rift 
(not available in Bulgaria, Hungary, Qatar)
Was €۱۲٫۹۹/£۹٫۹۹/AU$18.45
Now €۶٫۴۹/£۵٫۱۹/AU$9.55
Additional 10% discount for PS Plus membersCastle Crashers 
(not available in Australia, Bulgaria, Germany, Hungary, Israel, Kuwait, New Zealand, Qatar, Ukraine)
Was €۱۳٫۹۹/£۱۰٫۹۹
Now €۷٫۹۹/£۶٫۴۹
Additional 10% discount for PS Plus membersRocksmith Metal Rock 
(not available in Turkey)
Was €۱۹٫۹۹/£۱۵٫۹۹/AU$29.95
Now €۱۲٫۹۹/£۹٫۹۹/AU$18.45Rocksmith Alternative Rock 
(not available in Turkey)
Was €۲۹٫۹۹/£۲۳٫۹۹/AU$43.95
Now €۱۹٫۹۹/£۱۵٫۹۹/AU$29.95Rocksmith Rush 
(not available in Turkey)
Was €۱۱٫۹۹/£۹٫۶۹/AU$17.95
Now €۷٫۹۹/£۶٫۴۹/AU$11.75Rocksmith Queen 
(not available in Turkey)
Was €۱۱٫۹۹/£۹٫۶۹/AU$17.95
Now €۷٫۹۹/£۶٫۴۹/AU$11.75Rocksmith Foo Fighters 
(not available in Turkey)
Was €۱۱٫۹۹/£۹٫۶۹/AU$17.95
Now €۷٫۹۹/£۶٫۴۹/AU$11.75Rocksmith Fall out Boy
Was €۱۱٫۹۹/£۹٫۶۹/AU$17.95
Now €۷٫۹۹/£۶٫۴۹/AU$11.75Rayman Origins
Was €۱۹٫۹۹/£۱۵٫۹۹/AU$24.95
Now €۹٫۹۹/£۷٫۹۹/AU$12.95Retro City Rampage (Cross-Buy)
Was €۱۱٫۲۵/£۸٫۹۹/AU$16.95
Now €۴٫۹۹/£۳٫۹۹/AU$7.35Planet Minigolf 
(not available in Bulgaria, Hungary, Israel, Kuwait, Qatar, Ukraine)
Was €۷٫۹۹/£۶٫۴۹/AU$11.75
Now €۳٫۹۹/£۳٫۱۹/AU$5.85
Additional 10% discount for PS Plus membersPS Vita & PSP games:

Shin Megami Tensei: Persona Full Game [PSP] 
(not available in Austria, Bulgaria, Germany, Hungary, Qatar, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Ukraine, UAE)
Was €۹٫۹۹/£۷٫۹۹/AU$14.95
Now €۴٫۹۹/£۳٫۹۹/AU$7.35
Additional 10% discount for PS Plus membersPersona 2: Innocent Sin
Was €۲۹٫۹۹/£۲۳٫۹۹/AU$43.95
Now €۱۴٫۹۹/£۱۱٫۹۹/AU$21.95
Additional 10% discount for PS Plus membersPersona 2/Persona 3 Portable bundle
Was €۴۹٫۹۹/£۳۹٫۹۹/AU$73.95
Now €۲۱٫۹۹/£۱۷٫۹۹/AU$32.95
Additional 10% discount for PS Plus membersPersona 3 Portable
Was €۲۹٫۹۹/£۲۳٫۹۹/AU$43.95
Now €۱۴٫۹۹/£۱۱٫۹۹/AU$21.95
Additional 10% discount for PS Plus membersRetro City Rampage (Cross-Buy)
Was €۱۱٫۲۵/£۸٫۹۹/AU$16.95
Now €۴٫۹۹/£۳٫۹۹/AU$7.35Drawslasher
Was €۴٫۹۹/£۳٫۹۹/AU$7.35
Now €۲٫۴۹/£۱٫۹۹/AU$3.65
Additional 10% discount for PS Plus membersWRC 3 FIA World Rally Championship 
(not available in Israel, Kuwait, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Slovenia, Turkey, Ukraine)
Was €۳۴٫۹۹/£۲۹٫۹۹/AU$47.95
Now €۱۴٫۹۹/£۱۱٫۹۹/AU$21.95
Additional 10% discount for PS Plus membersUrban Trial Freestyle
Was €۹٫۹۹/£۷٫۹۹/AU$14.45
Now €۴٫۹۹/£۳٫۹۹/AU$7.35Star Wars Pinball
Was €۹٫۹۹/£۷٫۹۹/AU$14.45
Now €۴٫۹۹/£۳٫۹۹/AU$7.35
Additional 10% discount for PS Plus members

اشتراک گذاری در FaceBook اشتراک گذاری در Twitter google +