نارسیس رایانه
علی 2010
۱۱ مرداد ۱۳۹۲ | ۱۵:۰۵

شخصیت های احتمالا اصلیBattlefield4

Click this bar to view the original image of 640x469px. استودیویDICE به تازگی تصاویری از شخصیت های اصلی بخش تک نفره ی عنوانBattlefield4 خود منتشر کرده است. این تصاویر،شخصیت اول یاmain character بازی یعنی گروهبان (Kimble Graves (Irishرا به همراه سربازانش مورد نمایش می گذارد.همچنین تصویری از یک شخصیت چینی به نام Hanna و همینطور […]